Aastaks 2020 on maailmas kaks korda rohkem roboteid

Aastaks 2020 on kasutusel 3 miljonit tööstusrobotit.

Ligi 70 protsenti töötajatest usub, et robootika ja automatiseerimine võimaldavad inimestel teha kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvat tööd. See selgus Automatica ülemaailmsest uuringust, mis viidi läbi 7000 töötajaga seitsmes riigis. Tehnoloogilised arengud nõuavad töötajate eesmärgipärast koolitamist ja harimist. Aastaks 2020 on maailma tehastes kasutusel üle 3 miljoni tööstusroboti. See tähendab, et seitsme aasta jooksul (2014–2020) maailma robotipark enam kui kahekordistub.

Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni andmetel on aastaks 2020 maailma tehastes kasutusel üle 3 miljoni tööstusroboti. See tähendab, et seitsme aasta jooksul (2014–2020) maailma tööstusrobotite park enam kui kahekordistub.

„Samamoodi nagu protsesside automatiseerimine, on ka infotehnoloogia vaieldamatult suurim tegur inimeste töökohtade ümberkujundamisel,“ lausus Junji Tsuda, Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni president. „Ettevõtted ja valitsused peavad tegema koostööd, et tagada töötajatele tehnoloogilisteks muutusteks vajalikud oskused.“

WordPress Image Lightbox