Tööstusrobootika areng Euroopas

Robottehnoloogia mõjutab kõiki töö ja koduga seotud aspekte. Robootika on võimeline positiivselt muutma inimeste elu ja  tööd, tõstma efektiivsust ja ohutust ning pakkuma kõrgemal tasemel teenust. Lisaks on robootikast saamas tehnoloogia, millel põhineb täiesti uus autonoomsete seadmete ja kognitiivsete artefaktide põlvkond, mis oma õppimisvõime kaudu suhtleb sujuvalt ümbritseva maailmaga ning moodustab puuduva ühenduse digitaalse ja füüsilise maailma vahel.

Robootika on suurtes tootmistööstustes juba praegu peamine konkurentsi ja paindlikkuse edasiviija. Ilma robootikata ei suudaks paljud edukad Euroopa tootmisettevõtted oma praeguselt positsioonilt teistega konkureerida. Sellistes tegevusharudes on robootika tööhõivele oluline tugipunkt. Robootika on saavutamas järjest suuremat tähtsust väikestes tootmisharudes, mis on Euroopa tootmis- ja tööhõivealases suutlikkuses kesksel kohal.

Euroopa positsioon robootikas

Euroopa asub robootikas oma 32% globaalse turuosaga tugeval positsioonil. Tööstusrobootika moodustab ligikaudu kolmandiku maailmaturust, samas kui väiksemal professionaalsete teenindusrobotite turul toodavad Euroopa valmistajatehased 63% tsiviilrobotitest. Kodu- ja teenindusrobotite turul on Euroopa turuosa 14% ja oma praeguse suuruse tõttu on see Euroopas ka hulga väiksem majandustegevuse valdkond kui teised kaks.

WordPress Image Lightbox