Tööstusrobotite müüki toetavad trendid

Tööstusrobotite müük kasvab ülemaailmselt. Tugevalt on kasvanud robotite kasutusele võtmine metalli- ja elektroonikatööstustes. Tööstusrobotid on olnud enim kasutuses autotööstuses kuid nüüdseks tugevalt laienenud ka teistesse tööstussektoritesse. Robotid leiavad enim kasutust järgenvates tööstussektorites.

  • Autotööstus
  • Elektroonikatööstus
  • Metalli- ja masinatööstuses
  • Plastiku- ja keemiatööstuses
  • Toiduainetööstustes

Robotite müügi tulevikuennustused.

Ülemaailmselt robotite müük suureneb 10% aastal 2018. Euroopas suureneb robotite müük 7%. Prognooside kohaselt müük suureneb 2019 – 2021 keskmiselt 10% aastas. Vahemikus 2018 – 2021 eeldatakse et kuni 2.1 millionit uut robotit võetakse kasutusele ülemaailmselt. Digitaliseerumine, kasutussõbralikumad robotid, üksteiselt pilveteenuste kaudu õppivad robotid ja järjest suurem inimese ning roboti vaheline koostöö aitavad jätkuvalt ülemaailmse robotimüügi kasvu toetada.

Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni (IFR) andmetel on reaalne tootmine järjest enam seotud virtuaalandmete maailmaga, pakkudes täiesti uusi võimalusi analüüsimiseks – otseselt läbi masinõppe. Robotid omandavad õppimisel uusi oskusi. Samal ajal tegutseb tööstus ka selle nimel, et roboteid oleks lihtsam kasutada.

Tuleviku tööstusrobotid on järjest lihtsamad ja neid saab intuitiivsete toimingute abil ka järjest kiiremini programmeerida

Selline tehnoloogia pakub lisaks vilunud kasutajatele huvi ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, näiteks ettevõtetele, mis saavad seda kasutada protsesside automatiseerimiseks ilma vajaduseta suurte kogemuste või ekspertteadmistega töötajaid palgata.

Sellised arengud sillutavad teed ka kolmandale suuremale robootikatrendile: inimeste ja robotite vaheline takistusteta koostöö pakub uusi võimalusi uuteks paindlikeks tootmisprotsessideks. Tulevikus soodustab inimese ja roboti koostöö väikeste koguste paindlikku ja täpset tootmist.

Peame inimestele selgeks tegema, et tööstusrobotid võtavad üle igavad, ohtlikud ja räpased tööd. Noorem põlvkond ei taha neid töid enam tehastes ise käsitsi teha. Neid peaksid tegema robotid, ja inimesed saaksid siis muid töid teha.

WordPress Image Lightbox