Koostamine, testimine, paigaldus

Seadmete ja robotjaamade ehitus hõlmab enda all komponentide hankimist, koostamist, sõlmede ja jaama testimist, verifitseerimist. Tavapärane praktika näeb ka ette seadmete paigaldust kiliendi juures. Samuti ka operaatorite koolitamist.

Kilpide koostamine

Juhtkilp on automaatikasedme standardne osa, mille koostamise- ja arendamisega tegeleme majasiseselt.

WordPress Image Lightbox